• บริหารงานวิศวกรรมในโรงงานอาหารอย่างน้อย 5 ปี
  • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

09-Nov-19

Salary negotiable

Applied
  • CSWIP 3.1
  • QC Inspector
  • oil&gas construction

08-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?