• จบปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
  • ควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร
  • ปฏิบัติงาน ณ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

22-May-20

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เงินเดือน ตามตกลง

21-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?