• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีความเข้าใจในงานก่อสร้าง
  • เขียนแบบผ่าน Layout

18-Mar-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?