• รักงานภาคสนาม, สะดวกในการย้ายที่อยู่อาศัยได้
  • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • เพศชาย วุฒิ ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง

23 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?