• ทำงานด้านงานโครงการ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • 5 working day
  • Pathumthani
  • minimum 8 years experience

22 hours ago

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร
  • Engineering License in Mechanical/ Electrical

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?