Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 133 jobs
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • บริหารงานก่อสร้างมาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถดูแลระบบภายในอาคารได้
  • เขียนแบบ Auto CAD
  Q Hunter Company Limited's banner
  Q Hunter Company Limited's logo
  Bangsue
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ก่อสร้าง / โยธา
  • มีค่ารักษาพยาบาล และเบี้ยเลี้ยง
  • สถานที่ทำงาน : ใกล้ MRT บางซื่อ
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo
  Bangsue
  • BOQ ที่ปรึกษางานประเมินราคา สัญญาจ้าง ปวส.
  • ถอนแบบแปลนบ้าน ประเมินราคาบ้าน
  • ประเมินราคาสิ่งก่อสร้าง

  Foreman/โฟร์แมน

  Tri Group Ratchada Co., Ltd.
  Huaykwang
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง/ โยธา
  • มีประสบการณ์ด้านอาคารสูง 3 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารโครงการ
  • เขียนแบบ Auto CAD
  Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited's banner
  Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited's logo

  Technical/ช่างประจำอาคาร

  Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited
  Bangkok
  • ตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษา
  • ควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่างๆ
  • บันทึกการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาอุปกรณ์
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited (Head Office)'s banner
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited (Head Office)'s logo

  Real Estate Management Marketing

  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited (Head Office)
  Huaykwang
  • สรรหาและคัดเลือกตัวแทนด้านการตลาด
  • การวางแผนปรับปรุง/ ตกแต่งพื้นที่เช่า
  • บริหารอาคารสำนักงานด้านการตลาดไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  SCOPE COMPANY LIMITED's banner
  SCOPE COMPANY LIMITED's logo
  Wattana
  • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีหรือปริญญาโท
  • มีประสบการณ์ในการบริหารอาคารชุด อย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  Next