Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 159 jobs
  GRID & CO's logo
  Wattana
  • สามารถใช้โปรแกรม 3D MAX หรือ Corona ได้
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • ให้คำปรึกษา งานตกแต่งภายในได้
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • บริหารงานก่อสร้างมาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถดูแลระบบภายในอาคารได้
  • เขียนแบบ Auto CAD
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารโครงการ
  • เขียนแบบ Auto CAD

  Foreman/โฟร์แมน

  Tri Group Ratchada Co., Ltd.
  Huaykwang
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง/ โยธา
  • มีประสบการณ์ด้านอาคารสูง 3 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Q Hunter Company Limited's banner
  Q Hunter Company Limited's logo
  Bangsue
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ก่อสร้าง / โยธา
  • มีค่ารักษาพยาบาล และเบี้ยเลี้ยง
  • สถานที่ทำงาน : ใกล้ MRT บางซื่อ
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo
  Bangsue
  • BOQ ที่ปรึกษางานประเมินราคา สัญญาจ้าง ปวส.
  • ถอนแบบแปลนบ้าน ประเมินราคาบ้าน
  • ประเมินราคาสิ่งก่อสร้าง
  Next