• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ประสบการณ์งานโครงการบ้านจัดสรรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 ปีขึ้นไป

30-Mar-20

THB20k - 30k /month

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ประสบการณ์งานโครงการบ้านจัดสรรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สามารถเซ็นออกแบบ

30-Mar-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • มีความรับผิดชอบกับงานได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา
 • มีความอดทนสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

30-Mar-20

 

Applied
 • สามารถขับรถยนต์ไปตรวจงานต่างจังหวัดได้
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน

30-Mar-20

THB30k - 35k /month

Applied
 • สามารถขับรถยนต์ไปตรวจงานต่างจังหวัดได้
 • ประสบการณ์(ปี) : 6 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง

30-Mar-20

THB45k - 55k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?