• วิศวกรโยธา
 • งานก่อสร้าง
 • คอนโด

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 – 5 year experience in building construction
 • Fast learning, able to search for market
 • Travelling and relocation is required

13-Nov-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา วศ.บ.โยธา
 • สามารถปฏิบัติงานที่ Site งาน ต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงาน Precast Wall

13-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • โฟร์แมน
 • มีประสบการณ์งานผลิต Precast Wall
 • สามารถไปปฏิบัติงานที่โรงงานสาขาเชียงรากน้อยได้

13-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • มีประสบการณ์ด้านการถอดปริมาณการสั่งซื้อ
 • มีความอดทนสูง
 • สามารถปฏิบัติงานได้ที่โรงงานสาขาเชียงรากน้อย

13-Nov-19

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานออกแบบ Post Tension
 • สามารถใช้โปรแกรม Adapt และ Autocad ได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

13-Nov-19

 

Applied
 • แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถสื่อสารและนำเสนองานได้
 • การติดต่อประสานงาน

12-Nov-19

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied