• ตัดต่อและลงเสียงรายการ TV
  • สามารถมิกซ์เสียงรายการโทรทัศน์และงานอีเว้นท์ต่างๆ
  • ใช้โปรแกรม Sony Vegas เป็นหลักในการมิกซ์เสียง

12-Aug-20

Salary negotiable

Applied
  • experiences 3 years ++ at a global Ad Agency.
  • Fluency or Native in English.
  • Problem solver and can take on pressure.

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ในการตัดต่อรายการโทรทัศน์สายเล่าเรื่อง
  • อายุระหว่าง 22-35 ปี
  • จบปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?