Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 297 jobs
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  Sathorn
  • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาการตลาด
  • ประสบการณ์การทำงานในสาขาเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีทักษะในการเจรจาและบริหาร
  Elective Marketing Company Limited's banner
  Elective Marketing Company Limited's logo
  Wattana
  • โอกาสในความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ
  • งานไม่ซ้ำซากจำเจและ Routine
  • งานดี กิจกรรมแน่น ไม่น่าเบื่อ
  SRITHEPTHAI MARKETING CO., LTD.'s banner
  SRITHEPTHAI MARKETING CO., LTD.'s logo
  Bangna
  • วุฒิปวส. สาขาตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
  Elective Marketing Company Limited's banner
  Elective Marketing Company Limited's logo
  Wattana
  • โอกาสในความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ
  • งานไม่ซ้ำซากจำเจและ Routine
  • งานดี กิจกรรมแน่น ไม่น่าเบื่อ
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Yannawa
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
  • เก่งเรื่องการวิเคราะห์คำนวณ มีแรง Drive
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo

  Marketing Manager (Marketing Plan and Strategy)

  True Corporation Public Company Limited
  Huaykwang
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในระดับบริหารการตลาดอย่างน้อย5 ปี
  • มีความสนใจทางด้านสื่อดิจิตอล มีเดีย
  Siam Piwat Retail Holding Co., Ltd.'s banner
  Siam Piwat Retail Holding Co., Ltd.'s logo

  Brand Activation Section Manager

  Siam Piwat Retail Holding Co., Ltd.
  Pathumwan
  • วางแผนการสื่อสารการตลาดทั้ง Online และ Offline
  • วางแผนการทำโปรโมชั่นหรือแคมเปญต่างๆ ตลอดทั้งปี
  • มีประสบการณ์ตรงในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
  Next