• ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาด 5 ปีขึ้นไป
  • มีพาหนะเป็นของตนเอง

20 hours ago

 

Applied
  • Product Marketing
  • Brand Manager
  • Survey Research Marketing

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.