• ดูแลรับผิดชอบ บริหาร สินค้าเฟอร์นิเจอร์ในห้องน้ำ
  • เพศชาย อายุระหว่าง 35-40 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน ออกแบบผลิตภัณฑ์,

13-Aug-17

 

Applied
  • Bachelor’s /Master degree in Marketing
  • 5 years experienced in marketing
  • Excellent in marketing & business development

10-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.