Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 89 jobs
  Elective Marketing Company Limited's banner
  Elective Marketing Company Limited's logo
  Wattana
  • โอกาสในความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ
  • งานไม่ซ้ำซากจำเจและ Routine
  • งานดี กิจกรรมแน่น ไม่น่าเบื่อ
  Elective Marketing Company Limited's banner
  Elective Marketing Company Limited's logo
  Wattana
  • โอกาสในความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ
  • งานไม่ซ้ำซากจำเจและ Routine
  • งานดี กิจกรรมแน่น ไม่น่าเบื่อ
  MAKEIO CO., LTD.'s banner
  MAKEIO CO., LTD.'s logo
  Pathumwan
  • ได้ดูแลรอบด้าน ตาม insight ไม่ได้ลง Ads ไปวันๆ
  • มี/ไม่มี ประสบการณ์ก็ได้ ถ้าอยากทำ และทำได้ก็มา!
  • ตอนนี้ WFH แต่ออฟฟิศก็เดินทางสะดวก อยู่จุฬา
  Siam Piwat Retail Holding Co., Ltd.'s banner
  Siam Piwat Retail Holding Co., Ltd.'s logo

  Brand Activation Section Manager

  Siam Piwat Retail Holding Co., Ltd.
  Pathumwan
  • วางแผนการสื่อสารการตลาดทั้ง Online และ Offline
  • วางแผนการทำโปรโมชั่นหรือแคมเปญต่างๆ ตลอดทั้งปี
  • มีประสบการณ์ตรงในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
  Next