• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ในงานวิเคราะห์ข้อมูลตลาด
 • มีทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ที่ดี

5 hours ago

 

Applied
 • Product Marketing
 • Brand Manager
 • Survey Research Marketing

16-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Art, Journalism,or a Master's
 • At least 5 years’ experience in marketing
 • Excellent command of English

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum Bachelor degree in Science or any field
 • Experience in Brand and Marketing in B2B business
 • Must be fluent in spoken and written English

16-Aug-17

 

Applied
 • Thai, F/M, age 28 – 35 years old,content Marketing
 • Degree in Communication/Marketing/Good in English
 • 3y up Exp - draft content for advertise on website

15-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Marketing or related fields.
 • Min 1 - 3 years’ experience in social media
 • Strong interpersonal & communication skills

15-Aug-17

 

Applied
 • Marketing Communication
 • 3-year experience in sales & marketing sectors
 • Proficient in Adobe Illustrator, Photoshop

14-Aug-17

THB25k - 35k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.