Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 332 jobs
  Jewelry Princess Manufactory Co., Ltd.'s banner
  Jewelry Princess Manufactory Co., Ltd.'s logo
  Sathorn
  • มีประสบการณ์ มากกว่า 2 ปีขึ้นไปในสายงานด้านการตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด อัญมณี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • Research trend jewelry ในแต่ละ season
  Elective Marketing Company Limited's banner
  Elective Marketing Company Limited's logo
  Wattana
  • โอกาสในความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ
  • งานไม่ซ้ำซากจำเจและ Routine
  • งานดี กิจกรรมแน่น ไม่น่าเบื่อ
  Elective Marketing Company Limited's banner
  Elective Marketing Company Limited's logo
  Wattana
  • โอกาสในความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ
  • งานไม่ซ้ำซากจำเจและ Routine
  • งานดี กิจกรรมแน่น ไม่น่าเบื่อ
  AP (Thailand) Public Company Limited.'s banner
  AP (Thailand) Public Company Limited.'s logo

  Marketing Strategist(High Rise/Low Rise)

  AP (Thailand) Public Company Limited.
  Klongtoey
  • มีประสบการณ์ทำงานการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ และมีใบขับขี่
  • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดีและเรียนรู้ได้ไว
  MAGURO GROUP CO., LTD.'s banner
  MAGURO GROUP CO., LTD.'s logo
  Pathumwan
  • ประสบการณ์ 2 - 3 ปี ด้านการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์
  • เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท/เดือน
  • ทำงาน จ. - ศ. ที่ ถ.บรรทัดทอง เขตปทุมวัน กทม.
  Elective Marketing Company Limited's banner
  Elective Marketing Company Limited's logo
  Wattana
  • โอกาสในความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ
  • งานไม่ซ้ำซากจำเจและ Routine
  • งานดี กิจกรรมแน่น ไม่น่าเบื่อ
  Next