• วางแผนการทดลองเพื่อพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
  • วท.บ. สาขาวิชา เคมี, ชีววิทยา, เทคโนโลยีการอาหาร
  • ชาย,หญิง อายุ : 22-35 ปี

15-Aug-17

 

Applied
  • วางแผนการผลิต และวางแผนการจัดส่งสินค้า
  • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ หรือการจัดการอุตสาหกรรม
  • ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 1 ปี

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.