• เพศ ชาย - หญิง
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจอาหาร ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
  • ประสบการณ์ระดับบริหารไม่ต่ำกว่า 5 ปี

28-Feb-20

 

Applied
  • BA in Biotechnology, Food Technology, QC, QA, Feed
  • BA in Chemistry, Microbiological, Biology, Biotech
  • Experience in Food, Feed, Quality Control, Lab, QM

14-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?