• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขา จุลชีววิทยา
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพด้านจุลชีวะ 2-5 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

11 hours ago

 

Applied
  • Quality control, microbiology, quality testing
  • laboratory, raw milk, analyst data
  • microbiological, quality test, quality standard

13-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?