• ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหรือเครื่องดื่ม
  • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP/HACCP/FSSCISO 22000
  • บริหารงานด้านระบบการประกันและควบคุมคุณภาพสินค้า

09-Nov-19

 

Applied
  • Bachelor Degree in Medical Technology
  • 4-5 years experience in quality system
  • Ensure all staff perform per PPP, SOPs

29-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?