• บันทึกบัญชีลงในโปรแกรม Express
  • Update เจ้าหนี้คงเหลือแต่ละวัน
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี

3 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • มีประสบการณ์ในสายงานธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร

15-Aug-19

 

Applied
  • ชอบความท้าทายในงานขาย
  • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
  • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?