• มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • มีประสบการณ์ในสายงานธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร

11 hours ago

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาการเงิน หรือการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาธุรกิจ หรือวิเคราะห์การลงทุน
 • จัดทำแผนงานพัฒนาธุรกิจกำหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachellor’s Degree in Accounting/Related, MBA
 • 10+ Yrs Experience in Accounting and Finance
 • Exp and Knowledge in Duty Free or Retail is a plus

11 hours ago

THB90k - 160k /month

Applied
 • Area Sales / Sales Team Leader in Southern area
 • Able to base in Suratthanee province
 • Have experience in credit card orpersonal loan

21-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • บันทึกบัญชีลงในโปรแกรม Express
 • Update เจ้าหนี้คงเหลือแต่ละวัน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี

20-Aug-19

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • บันทึกบัญชีลงในโปรแกรม Express
 • Update เจ้าหนี้คงเหลือแต่ละวัน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี

20-Aug-19

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Good command of Chinese conversation
 • Take care & provide excellence service to custome
 • Expand new deposit customers

20-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or above
 • 10 years in funding front line sales job
 • Good in selling, interpersonal

20-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • 7 years in accounting and 3 years in manager level
 • Strong in Tax & Thai GAAP background
 • Food or Fast-moving consumer industry, Phuket

19-Aug-19

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Reconciliation of bank transactions for payments
 • Excellent in Excel function
 • Strong written and spoken English

16-Aug-19

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Finances or related fields
 • 5 years experience in financial planning&analysis
 • Able to work in Songkhla

13-Aug-19

Salary negotiable

Applied