• ปริญญาตรีสาขาบริหาร บัญชี การเงิน หรือการจัดการ
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี ในด้านบริหารความเสี่ยง
 • ประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 2 ปี

9 hours ago

 

Applied
 • 8 Yrs Experience in Similar Role at MNC/Related
 • Manage Finance Operations (AP & AR), Tax, Etc
 • Degree in a Related Field

21 hours ago

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์การเงินด้านอสังหาริมทรัพย์พิจารณาพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบขยันซื่อสัตย์ มีใจรักงานบริการ

01-Jul-20

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Product Management
 • Product Specialist
 • Financial Company

23-Jun-20

 

Applied