• มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงงาน
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ดี
 • วิเคราะห์และรายงานต้นทุนเสนอผู้บริหาร

19-Feb-20

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์,
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในงานธนาคารหรืองานขายผล
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย

18-Feb-20

 

Applied
 • Minimum 1 Years of relevant sales /banking
 • Acquire new high affluent clients
 • Offer Privilege Banking products

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • 5-8 years experience in related field
 • Degree or higher in Accounting
 • Cost Accounting,Taxation, Customs,inventory,finane

18-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Good command of Chinese conversation
 • Sell, advise banking products to customer
 • Expand new deposit customers

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Good command in English prefer toeic score 500 up
 • Bachelor degree/Master degree
 • Experience 5-8 years up about accounting managemen

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Senior Cost, Cost Analysis, Financial Report
 • 5-10 year in Multinational Manufacturing
 • Good in English

11-Feb-20

 

Applied
 • Exp in Budget Mgmt/Analysis, Cost/Investment
 • Good Command of Spoken/Written English
 • Strong Analytical Thinking, Problem-Solving, Etc

10-Feb-20

 

Applied