• มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีหลักวิเคราะห์ ประเมินงานได้ดี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

07-Jul-20

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting/Finance
 • 3-5 years of experience
 • Good in English skills

04-Jul-20

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting, Finance
 • Monitor the accuracy of banking transaction
 • Positive Thinking Attitude

03-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Previous experience in manufacturing plant finance
 • Able to relocate, work independently and hands on
 • Good command in English communication

29-Jun-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?