• มีใบอนุญาต IC Complex, Life/Non Life
 • มีบุคลลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

02-Dec-19

 

Applied
 • งานธนาคาร งานการเงิน > งานบริหารกองทุน งานธนาคาร
 • งานธนาคาร งานการเงิน > งาน Retail Banking
 • งานธนาคาร งานการเงิน > งานบริการลูกค้าองค์กร

02-Dec-19

 

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in related field
 • 3-5 years of experiences in corporate banking
 • Excellent command English

02-Dec-19

 

Applied
 • Collector
 • Retail Banking
 • Personal Loan

02-Dec-19

 

Applied
 • Bachelor or Master's degree in related field
 • 10 years of experiences in corporate banking
 • Proven track record of trade finance experience

02-Dec-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • At least Bachelor degree in Accounting
 • At least 7 years of auditing experience
 • Assist Audit Manager to gather the information

02-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • 5-7 years experience in system development
 • Ability to develop system.
 • Knowledge in Trade Finance, Treasury

02-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • รายได้ เวลา ความก้าวหน้ากำหนดได้
 • มีแผนรับรองรายได้ที่ชัดเจน
 • รับโบนัสทุกไตรมาส และโบนัสสิ้นปี

01-Dec-19

Base salary + high commission

Applied
 • experience in Corporate Relationship Manager
 • Financial Solutions
 • competitive salary and benefits package

25-Nov-19

 

Applied
 • Design Customer Experience Tools or Journeys.
 • Develop training material to improve sales skill.
 • Lean Transformation and Establish Lean Culture.

25-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • FP&A
 • Business Controller
 • Business Analyst

25-Nov-19

Base salary + high commission

Applied
 • University degree in accounting, finance
 • Minimum 6 years of experience in Chief Accountant
 • Must possess a Certified Public Accountant (CPA)

25-Nov-19

 

Applied
 • loan sources / loan agreement
 • Financial Model
 • English speaking

25-Nov-19

 

Applied
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์
 • มีความละเอียดรอบคอบ

25-Nov-19

 

Applied
 • University degree in Business and Finance
 • 3+ years experiences in international company
 • Excellent verbal and written English and Thai

25-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for overall accounting and finance
 • Handling month end and year year closing
 • Knowledge in tax and BOI

25-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in related field
 • 3-5 years of experiences in corporate banking
 • Excellent command English

25-Nov-19

 

Applied
 • Credit Review
 • Retail Banking
 • Personal Loan

25-Nov-19

 

Applied
 • สามารถอ่านและวิเคราะห์งบการเงินได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กร
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบริหารการเงิน

25-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Murex
 • Financial Engineering
 • Banking and Finance

25-Nov-19

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Finance Manager, Accounting, new startup company
 • Business Consulting, Investment and Funding, BOI
 • Working with Regional Office, Able to travel, BTS

25-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Credit Management Manager
 • Industrial Chemicals and Gas
 • Great Growth Prospects

25-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor degree with not over 38 years old
 • At least 5 years experiences in Financial market
 • Identify potential customer in line with bank

25-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • 5 years with experiences in banking industry
 • Handle customer inquiries
 • Good command of English, Chinese is preferable

25-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • 3+ yrs as credit analyst in Banking Business
 • Exp serving large scales company, Public company
 • Hold he CFA certificate or other related

24-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Age between 27 - 35 years old
 • 3+yrs as credit analyst or relationship role
 • Excellent English/Able to travel abroad frequently

24-Nov-19

 

Applied
 • Assistant Finance Manager
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
 • Rangsit

14-Nov-19

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • PL/SQL experience
 • Banking Industry
 • Risk Management

14-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Credit and Collections
 • Team management
 • Fluency in Thai Language and English Language

11-Nov-19

Salary negotiable

Applied