• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การบัญชีโรงงาน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารภาษาจีนหรือภาษาอังกฤได้ดี

12 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

12 hours ago

 

Applied
 • สอบและสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 2 ก.ย. 17
 • ภูเก็ต
 • งานวิเคราะห์สินเชื่อ/RM

12 hours ago

 

Applied
 • สอบและสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 9 ก.ย. 17
 • ชลบุรี
 • งานวิเคราะห์สินเชื่อ/RM

12 hours ago

 

Applied
 • BA in finance/accounting, MBA is a plus
 • Budgeting, financial reporting, analyst skill
 • US GAAP, SOX, syteline program

12 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Native Thai speaker, good command of English
 • Minimum 5 years’ experience with upmarket
 • Skilled in handling problematic situations

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor/Master degree in finance or accounting
 • Tracking of cost savings programs
 • Tracking of cost savings programs

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience 8-10 years up in Accounting.
 • Male/Female , aged between 30 - 40 years old.
 • Good interpersonal skill.

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
 • ชาย อายุ 20-32
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น

22-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
 • ชาย อายุ 20-32
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น

22-Aug-17

 

Applied
 • มีทัศนคติและความคิดที่ดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำที่ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

22-Aug-17

 

Applied
 • แนะนำการลงทุนให้กับลูกค้า
 • วางแผนการลดหย่อนภาษีให้กับลูกค้า
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

21-Aug-17

 

Applied
 • งานบริการ / ที่ปรึกษาฝ่ายขาย
 • ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป

21-Aug-17

 

Applied
 • Finance and Accounting Manager (Mandarin Speaking)
 • Chemical Manufacturing experience
 • Good salary package and allowances

21-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • ศึกษาข้อมูลวิเคราะห์และประเมินความต้องการของลูกค้า
 • รักงานบริการลูกค้า

21-Aug-17

 

Applied
 • Senior GL, Senior Accountant, Assist Manager
 • Automotive
 • Good in English

21-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • สมัครงานสาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร(ชลบุรี) ชั้น3

21-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or related
 • Experience in account payable
 • Can communicate in English and familiar in SAP

21-Aug-17

 

Applied
 • Minimum Bachelor degree in Accounting or related
 • Experience in AR or Credit Control or Collection
 • Can communicate in English and familiar in SAP

21-Aug-17

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

20-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

19-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Finance & Accounting.
 • Experience in the relevant tasks as Investor Relat
 • Good initiative and determination to achieve goals

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์เฉพาะด้าน 5 ปีขึ้นไป
 • บริหารงานตามนโยบายบริษัทฯที่ได้รับ

19-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์เฉพาะด้าน 5 ปีขึ้นไป
 • บริหารงานตามนโยบายบริษัทฯที่ได้รับ

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 - 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี

19-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master degree in Engineering
 • Master Degree in Business & Administration
 • Good command of the English language and computer

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in accounting
 • CPA/CPD
 • 7 years accounting experience

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai national only
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Human Resources
 • Strong experience in talent management

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in accounting or financing
 • least 3 years of experiences in related field
 • Strong analytical, data organization

18-Aug-17

 

Applied
 • Finance Manager, Business Controller, FP&A Manager
 • Finance Director, Financial Controller, FC
 • Regional Financial Controller, AFC, SEA FC

18-Aug-17

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • experience in in corp. finance, financial planning
 • strong analytical, interpersonal, commu. skill
 • Good decision making and problem solving skills

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance.
 • Knowledge of Thai and international accounting.
 • Good command of English communication.

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
 • ชาย อายุ 20-32
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น

18-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
 • ชาย อายุ 20-32
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ในงานการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Aug-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย / หญิง , อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ในงานการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Aug-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • บันทึกบัญชี,จัดทำหัก ณ ที่จ่าย
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการเงิน สาขาการธนาคาร
 • ผ่านการใช้โปรแกรม Express ทางด้านบัญชีมา

18-Aug-17

 

Applied
 • BA.Engineering, Business, Finance
 • Experience in the automotive industry
 • Be able to negotiate using detailed cost models

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in accounting or finance majors.
 • Over 4 years experiences in CAPEX and GL Accountan
 • Able to use SAP system will be advantage.

17-Aug-17

THB25k - 35k /month

Applied
 • ประกันสังคม ประกันกลุ่ม ค่าผลตอบแทน ค่าล่วงเวลา
 • เบี้ยขยัน รถรับ-ส่ง ชุดฟอร์มพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าแต่งงาน,คลอดบุตร ทุนการศึกษาบุตร โบนัสประจำปี

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Prepare monthly scrap reports.
 • To perform cost accounting
 • 3-5 years of experience in manufacturing material

17-Aug-17

 

Applied
 • Finance Analyst
 • financial effectiveness
 • Performs moderately complex statistical

17-Aug-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Least 3-5 years experience in Manufacturing .
 • Bachelor’s s degree in Accounting / Finance.
 • Inventory review

17-Aug-17

 

Applied
 • Asia Finance Controller - CPA.
 • Internal Controls & Financial Records
 • Business Leadership

17-Aug-17

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.