• หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี

28 mins ago

 

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

1 hour ago

 

Applied
 • ป.โท บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไปในงานด้านกำหนดมาตรฐานการ
 • มีทักษะการสอนงาน สร้างแรงจูงในบริการ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • 5-8 years working experience in accounting
 • Experience in management will be advantage

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Governance, internal audit
 • CIA, CPA
 • BIG4 audit firms

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Coordinate with department store partners
 • Initiate new promotions & analyze card spending
 • Experience in Banking or Retail promotions'

2 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์
 • ประสบการณ์ทางด้าน Compliance ตั้งแต่ 1-8 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Internal Communication Head
 • Banking or Financial services
 • Good English communication

2 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา มีประสบการณ์ในการทำงาน HRD
 • มีความสามารถในการจับใจความ
 • มีทักษะ Presentation และ Coaching

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Min 4 years related experience
 • Professional auditing standard
 • Basic accounting, banking and finance

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือการเงิน
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ MS. Office

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master from reputable university
 • background in economics, business studies, finance
 • Experience in strategic planning/business manage

6 hours ago

 

Applied
 • Male or female, aged 28 - 35 years old
 • Bachelor’s degree or higher in Finance, Economics
 • Good English communication skills

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance
 • Strong analytical and problem solving skills
 • Good interpersonal and communication skills

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality only
 • degree or higher degree in Accounting
 • 8 years’ experience from MNCs

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • BA Degree in Actuarial, Accounting & Engineering
 • CFA/FRM License is preferred but not required
 • Good technical and analysis skills

7 hours ago

 

Applied
 • Managing the Accounting function (AR, AP, GL, VAT)
 • Conducting and analysing reports
 • 5 years work experience in accounting

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master's degree in any field
 • At least 2 years of work experience in any field
 • Good command in English

11 hours ago

 

Applied
 • Experience in Marketing (retail business)
 • Good negotiating with Credit card (Bank)
 • Good in analytical & excel skill (pivot & vlookup)

11 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • to work in big and growing company
 • to work in the company which provide
 • to contribute to your financial skill

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • to work in big and growing company
 • work in the company which provide a good benefit
 • to contribute to your skill as internal control

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Economic/BA/Finance
 • 1-2 yrs experience in Finance/Leasing/Banking
 • Knowledge in computer literacy (Excel)

17 hours ago

 

Applied
 • Risk
 • Data Analysis
 • Business Analysis

17 hours ago

 

Applied
 • 3+ years in Financial Planning
 • Provide financial analysis for monthly,
 • Partner with marketing team to maximize

17 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, aged 38-48 years old
 • Degree or higher in Finance or Accounting
 • Good to very good command of English.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strategy
 • Consulting
 • Advisory

17 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Credit Operations
 • Collection
 • Retail Banking

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, Thai nationality, age 35 – 45
 • Bachelor or Master’s Degree in Accounting
 • Proven managerial experience in a collections

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Commercial
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจโครงสร้าง Income Statement ของธุรกิจ

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • to work in famous Japanese trading company
 • to develop your accounting skill
 • to learn of Japanese company business

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 4 - 7 yrs exp. in Operational/Strategic Consulting
 • Degrees in Finance/MBA/Engineering
 • Excellent English communication skills

17 hours ago

 

Applied
 • Exp. in IB, Corp.Fin. or Financial Advisory
 • Degrees in Finance/MBA/Engineering
 • Excellent English communication skills

17 hours ago

 

Applied
 • 3 - 5 yrs exp. in Audit or Accounting
 • Degrees in Accounting, Finance or Investment
 • Excellent English communication skills

17 hours ago

 

Applied
 • 3 - 10 yrs exp. in Accounting Operation
 • Degrees in Accounting, Finance or MBA
 • Excellent English communication skills

17 hours ago

 

Applied
 • ป. ตรี ขึ้นไป ด้านบัญชีบริหาร เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ 0-10 ปี ด้านงานวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master degree in Engineering, Finance, Economics
 • 8 years of working experiences in Financial
 • Excellent command in English

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ป. ตรี ขึ้นไป ด้านบัญชีบริหาร เศรษฐศาสตร์
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • วิเคราะห์ข้อมูลการเงิน ผลประกอบการของธนาคาร

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master's Degree in Psychology, HR, OD, MBA
 • 15 years of experience in organization design
 • Consumer banking is a plus

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 - 45 ปี
 • วุฒิระดับป.ตรี / ป.โท สาขาบัญชี, การเงิน
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งผจก.แผนก, ผจก.ฝ่ายการเงิน

17 hours ago

 

Applied
 • Finance Planning
 • Finance Analysis
 • FP&A

17 hours ago

 

Applied
 • have experience in merger and acquisition
 • Fluent in English skill is desirable
 • Experience from notable international law firm

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Enhance relationship with high net worth customer
 • Investment advisor
 • Possess a single license

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์
 • • มีความสามารถในการจัดทำ Cash Flow โครงการ

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree in Finance, Economics
 • 5-8 years for Associate and 3-5 years for Analyst
 • Fluency in both Thai and English is mandatory.

17 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.