• บริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ
 • วางแผนกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
 • พัฒนากรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ

9 mins ago

 

Applied
 • Min 2 yrs. in Risk, Internal Control, Audit
 • Be a Team Player
 • Strong All English Skills

26 mins ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting/ Finance.
 • New graduate is welcome.
 • Strong Communication and Problem Solving Skills

1 hour ago

 

Applied
 • Master Degree in Accounting or Finance
 • Experience Construction Business
 • Knowledge Finance and Account ,Business

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Controlling
 • Data preparation
 • management reports

2 hours ago

 

Applied
 • Experience in the area of manufacturing finance
 • Solid analytical skills
 • Good command in English

3 hours ago

 

Applied
 • Close to MRT Petchburi station or BTS Asoke
 • Cozy workplace and fun environment
 • Process Improvement initiative

3 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ชอบงานท้าทาย และรักในการเรียนรู้
 • ชอบพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา

3 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Property asset management
 • Property financial analysis
 • Property disposal & investment

3 hours ago

 

Applied
 • Good remuneration benefits and packages
 • Smart casual dress
 • Lawyer, Litigation

3 hours ago

 

Applied
 • ATM Forecasting
 • ATM optimization
 • E-machine

4 hours ago

 

Applied
 • System Analyst (design API)
 • Open Banking platform
 • Microservice architecture

4 hours ago

 

Applied
 • Financial Management
 • Real estate business
 • Working 5 days per week

4 hours ago

 

Applied
 • Tester (Automation/ API)
 • Open Banking platform.
 • RESTful API, SoapUI, Jmeter, JSON, Restman, Newman

4 hours ago

 

Applied
 • Investment knowledge and Fund Manager license.
 • Mutual Fund & Investment Market Experience
 • High Analytical Skill

4 hours ago

 

Applied
 • Hold bachelor’ degree as a minimum
 • Marketing, dealing and execution of trade
 • Managing Chinese clients' portfolio

4 hours ago

 

Applied
 • Develop financial benchmarking analysis business
 • Control and advise on budget improvements
 • Partner to CEO

5 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Master degree in Businesses Administration
 • Experience in financial risk management
 • Good command of English in communication

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Exp. in IB, Corp.Fin. or Financial Advisory
 • Degrees in Finance/MBA/Engineering
 • Excellent English communication skills

6 hours ago

 

Applied
 • Oversea Outing trip
 • Working Mon – Fri
 • Other related accounting tasks

8 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Financial and business performance analysis
 • Prepare of annual budget and forecasting finance
 • Presenting related financial data to HQ as require

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good remuneration benefits and packages
 • Smart casual dress
 • Operational risk management, Control Testing

9 hours ago

 

Applied
 • Financial Planning and Analysis / FP&A
 • real estate / shopping mall
 • Finance controller

9 hours ago

 

Applied
 • Business solutions development
 • Business development
 • Korean speaking

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Operation Development
 • Transaction Banking
 • Vendor management

9 hours ago

 

Applied
 • Data Modelling
 • Data analysis
 • Tracking information

9 hours ago

 

Applied
 • definition and design of all operational flows
 • Documentation of operational flows
 • Provide leadership support

9 hours ago

 

Applied
 • definition and design of all operational flows
 • Documentation of operational flows
 • Cash Transformation program

9 hours ago

 

Applied
 • Product development skill in Cash Management
 • Transaction Banking
 • Excellent communication and interpersonal

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good remuneration benefits and packages
 • Smart casual dress
 • Operational risk management

9 hours ago

 

Applied
 • Corporate Cash Management
 • Transaction Banking
 • Product Development

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Development of rollout roadmap
 • functional design of the application
 • Transaction Banking

9 hours ago

 

Applied
 • Manage and maintain good relationship
 • report of all services to manager
 • handle customers’ problems

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Build customer’s wealth
 • Offer professional financial advice
 • Financial strategies plan or investment plan

10 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์,
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในงานธนาคาร
 • มีใบอนุญาต นว,นช,IC

10 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)

10 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)

10 hours ago

 

Applied
 • Product Trade Finance
 • Transaction Banking
 • Market Research

10 hours ago

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • strategic business development
 • Trade Finance
 • Business analyst or Project Management

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of experience in accounting field.
 • TOEIC prefer 550 would be advantage
 • Handle day to day accounting activities

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Prepare Budgeting and Latest Estimate
 • Minimum of 3 yrs exp. in financial analyst
 • Advanced MS. Excel user

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years experience in sales planning in HP
 • Analytical and Communication Skills
 • Knowledge in HP marketing

13 hours ago

 

Applied
 • 3 Years Experience in Accounting Field
 • Has CPD License
 • Has Experience in Consolidation

13 hours ago

THB35k - 55k /month

Applied
 • 7 years in accounting and 3 years in management
 • Strong in Tax & Thai GAAP background
 • Hospitality or Fast-moving consumer industry

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years experience in finance and accounting
 • finance business partner
 • commercial finance

13 hours ago

 

Applied
 • digital governance control and digital development
 • compliance with legal and regulatory policies
 • Lean Six Sigma and corporate governance

13 hours ago

Salary negotiable

Applied