• ปริญญาตรี – โท สาขาคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ บัญชี
 • Business Analyst 1 - 3 ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการธนาคาร

6 mins ago

 

Applied
 • Carries 3-5yrs experience in Audit/Control areas
 • Wholesale Banking Products are advantage
 • Communicable in English

7 mins ago

 

Applied
 • Degree in Accounting or related Finance
 • Business Administration degree is preferable
 • 3 years’ relevant to credit or financial

18 mins ago

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • วิเคราะห์งบการเงินและเครดิต
 • จัดทำแผนการขอสินเชื่อ

33 mins ago

 

Applied
 • Officer – Assistant Manager , Fundamental Research
 • support to Analyst,Investment Consultant & custome
 • Good knowledge in Securities business

38 mins ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • AVP – Risk Management Division
 • analysis, execution , control of the risk manageme
 • Good knowledge in Equity and TFEX regulatory

38 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Processing day to day of account receivable
 • At least 3-5 years of professional experience
 • Good English communication skills

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Master Degree in Engineering, Financial Engineer
 • Degree with excellent educational background
 • Excellent analytically and problem solving

1 hour ago

 

Applied
 • Originate new sales via transaction banking
 • Provide total solutions to Corporate/SME clients
 • Cover relationship team to sell standard TB

1 hour ago

 

Applied
 • Digital Banking Strategy
 • Manage K PLUS / K PLUS SME application
 • Project Management

2 hours ago

 

Applied
 • Process derivative license
 • 3-5 years related work experience in the field
 • bachelor degree, preferably master degree finance

2 hours ago

 

Applied
 • At least 15 years of Asset Management company
 • knowledge in operation system
 • Good Command of English

2 hours ago

 

Applied
 • 2 years work experience
 • Good command of written and spoken English
 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานตรวจสอบ
 • ขยันอดทน

3 hours ago

 

Applied
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่
 • วิเคราะห์งบการเงินและเครดิต
 • จัดทำแผนการขอสินเชื่อ

3 hours ago

 

Applied
 • Master's Degree in Marketing or MBA
 • Support customer's business / Customer Retaintion
 • Strategy Management

4 hours ago

 

Applied
 • Tax Specialist
 • Tax Planning & Tax rules
 • Control Financial Statement

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Finance, BBA
 • 1 - 3 years experienced in related fields
 • Fluent in both spoken and written English

4 hours ago

 

Applied
 • To find business opportunity.
 • To providing advisory solution.
 • To provide research information to customers

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Retail Banking
 • System implementation
 • Project Management Office

5 hours ago

 

Applied
 • 5–10 years in business analysis, feasibility study
 • CPA and CFA is advantage
 • Exp in corporate/investment banking,property

5 hours ago

Above THB120k /month

Applied
 • Bachelor/Master in Accounting, Finance, Economics
 • Newly graduated / Exp.in Accounting, Finance
 • Good command in Engilsh : TOEIC Score: 750++

6 hours ago

 

Applied
 • 6 years of supervisory experience in an accounting
 • Prior experience of handling a full set
 • MACPA, ACCA, CIMA or other professional

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • KPMG, Deloitte,PwC, EY
 • ACCA/CPA/CA
 • accounting standards, legal and tax

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นให้กับลูกค้า
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ได้

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting. MBA is a plus
 • 5-7 year experience in Finance & Accounting
 • FMCG business in multi-national company

6 hours ago

 

Applied
 • Corporate Finance, Investment Banking
 • Merger & Acquisition
 • Business valuation and financial modelling

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้
 • มีทักษะการบริหารและจัดการและการวิเคราะห์กลยุทธ์

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ที่ปรึกษากฎหมาย สถาบันการเงิน สินเชื่อ ตรวจสัญญา
 • จบนิติศาสตร์ จากในประเทศ และต่างประเทศ
 • มีประสบการณ์การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ร่างสัญญา

6 hours ago

 

Applied
 • หญิง, อายุ 24 – 30 ปี, วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี,
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้น
 • ประสานงานกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน เพื่อเบิกเงิน

6 hours ago

 

Applied
 • ไทย, เพศหญิง, อายุ 24 – 30 ปี, วุฒิปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้น
 • จัดทำสรุปรายละเอียดเช็คจ่ายที่ยังไม่มีผู้มารับ

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 7-10 years experience in financial role
 • Prepare cash flow projections

7 hours ago

 

Applied
 • Database Management
 • Experience in DBMS (Oracle, DB2, MySQL)
 • SQL server database administrativ

7 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, Male ; Age 40-48 years
 • Able to travel in up-country area
 • CPA is a must

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related field.
 • Experience in trade sales.
 • Good English proficiency.

7 hours ago

 

Applied
 • วิเคราะห์งบการเงินและเครดิตลูกค้า
 • สนับสนุนการบริหารความสัมพันธ์ ลูกค้าSME
 • จบปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า สินเชื่อSME
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการขาย มีใจให้บริการ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานกลยุทธ์ งานขาย งานการตลาด
 • ปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • Proactive

7 hours ago

 

Applied
 • ACCOUNTING, FINANCE, REPORTING,
 • IMPORT, EXPORT, RETAIL
 • STRATEGY, DEMAND, TRENDS, FORECAST

8 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Thai nationality, age 35 – 45 years old
 • Strong analytical skills
 • Fluency in written & spoken English and Thai

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Prepare all monthly commercial related report
 • Analyze P&L variances
 • Be business partner with sales and marketing team

10 hours ago

 

Applied
 • Male/ Female, Age 30 up.
 • Degree major in Finance, Accounting
 • Good English speaking & writing

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Finance, Economics
 • Excellent personality, self-motivated
 • Well organized, team-work oriented

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Business Administration, IT
 • 2 years of working experience in credit analyst
 • Excellent personality, self-motivated and proactiv

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับวางบิล Loan Media พิมพ์เช็ค จ่ายเช็ค
 • รายงานการเงินและประสานงานเอกสารธนาคาร
 • เช็ค Statement และตามใบเสร็จ

10 hours ago

 

Applied
 • Responsible for analyzing business performance
 • 3-5 years of experience with Budgets, Forecasts
 • Strong analytical skills both quantitative and qua

10 hours ago

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 40 ปี มีประสบการณ์ด้านบริหารการลงทุน
 • บริหารการเงิน, การลงทุน อย่างน้อย 5 ปี
 • สาขาบัญชี,สาขาการเงินและการธนาคาร

10 hours ago

 

Applied
 • 10 years’ experience in Investor Relations
 • Financial and Investment Business Background
 • Able to work under pressure and tight deadline

10 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.