• วางแผน / วิเคราะห์
 • ทำงานหยุดวันเสาร์เว้นเสาร์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Business Controller (Manufacturing)
 • Samutsakorn
 • 2-5 Yrs at Senior Level / Financial Accounting

20-Feb-20

THB70k - 120k /month

Applied
 • SAP
 • industrial/manufacturing environment
 • investment evaluations

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • At least bachelor degree in accountancy
 • 3 years' experience in auditing
 • Ability to travel for work at associate

13-Feb-20

THB90k - 160k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?