• ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 1ปี
 • ทำรายการยื่นภาษี

3 hours ago

 

Applied
 • Group Finance Manager, budgeting and forecasting
 • financial analysis, audit bacground, intercompany
 • flexible working hour, young&dynamic

14 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี/โทร สาขาการเงิน,บัญชี
 • ประสบการณ์: 0 - 2 ปีขึ้นไปในสายงาน
 • ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel, word และ SAP

22 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขา บัญชี การเงิน

21-Sep-17

 

Applied
 • Financial and analytical field is preferred
 • Can work at Central Chaengwattana Office is a must
 • High level of English proficiency

21-Sep-17

 

Applied
 • Forecasting, business planning, cash flow analysis
 • Finance Project, feasibility study
 • Financial Models, financial Analysis

21-Sep-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Editor/Content Marketing
 • มีประสบการณ์ด้าน Digital/Social Media
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

20-Sep-17

 

Applied
 • Productivity Improvement
 • Advanced in Excel
 • Analytical Skill

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Age under 30 years old
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Strong Microsoft Office

20-Sep-17

 

Applied
 • นักวิเคราะห์การเงิน
 • การเงิน
 • นักวิเคราะห์การเงิน

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์บริหารด้านงานบัญชี และ การเงิน
 • ประสบการณ์ตั้งแต่ 3 ปี ข่ึ้นไป

20-Sep-17

 

Applied
 • งานบัญชี รายรับ รายจ่าย ภาษี ภงด.1,3,53,ภพ.30
 • การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

20-Sep-17

 

Applied
 • ดูแลควบคุมการทำบัญชีประเภทต่างๆของบริษัท
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป

19-Sep-17

 

Applied
 • Experience in Trade Finance it at least 10 years
 • Inmlement system trade finance
 • background in international banking

19-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor/Master degree in Finance, Statistics, IT
 • Experience in Banking, Finance, IT is preferrable
 • Be able to deliver IT and Business solutions

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส-ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 • ควบคุมดูแลขั้นตอนการเบิกจ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบ

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านธุรกิจอสังหาทรัพย์เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง หรือตลาด

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Treasury Back Office
 • Maintenance of Treasury System
 • Monitor Compliance of all Treasury

18-Sep-17

 

Applied
 • Competitive Package
 • Startup Culture
 • Apply Now!

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Financial Model & Financial Statement Analysis.
 • Setup credit facilities for Project finance.
 • Corporate Finance, financial planning

18-Sep-17

 

Applied
 • Manage the assigned investment projects
 • Master’s degree or equivalent in Business Admin
 • Minimum 3 years of experience in finance, M&A

15-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • มีพื้นฐานงานด้านการเงินและมีใบอนุญาตขายหลักทรัพย์
 • มีทัศนคติที่ยืดหยุ่น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มีความเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเอง

12-Sep-17

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS, Statistics
 • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

11-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Industrial Engineering IT/Com Science
 • มีทักษะด้านการจัดการโครงการ / การวิเคราะห์ทางเลือก
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

11-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท (ไม่ระบุสาขาวิชา)
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษ/การเจรจาต่อรอง (คุยกับลูกค้า)
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

11-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.