• ปริญญาตรี การเงิน (Finance)
  • ประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • ใช้ Excel & Powerpoint คล่อง

20-Nov-19

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • MU GRAD Test: 36 หรือ MU-ELT: 56 หรือ TOEIC: 400
  • เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความกระตือรือร้น

18-Nov-19

 

Applied
  • มีประสบการณ์บัญชีระดับหัวหน้า 2 ปีขึ้นไป
  • อายุ 25-35 ปี จบ ป.ตรี สาขาบัญชี
  • จบ ป.ตรี สาขาสถิติประยุกต์

15-Nov-19

THB20k - 45k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?