• เพศ หญิง / ชาย อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตีขึ้นไป
 • มีตั๋วทนาย มีใบขับขี่ สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

19-Sep-17

 

Applied
 • Strong background in accounting and finance
 • Solid knowledge in equity offering (IPO) process
 • Be able to work in Nakorn Pathom area

19-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • มีประสบการณ์การเงินอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ดีมาก

15-Sep-17

 

Applied
 • เพศ/ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีใบขับขี่ชนิดที่ 4และใบอนุญาติบรรจุก๊าซ

15-Sep-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 32 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน
 • สามารถวิเคราะห์ความสำคัญของงานได้

14-Sep-17

 

Applied
 • Forecast cash flow, related borrowing need
 • Lead the delivery of high-value financial projects
 • Oversee the operations of the treasury department

08-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.