• ทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับดี (TOEIC550)
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์
  • มีประสบการทำงานด้านงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 3 ปี

21-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.