• ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีระดับคะแนน TOEIC 600 ขึ้นไป
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดและต่างประเทศได้

4 hours ago

 

Applied
 • จัดตารางการบินของนักบินและลูกเรือ
 • บันทึกชั่วโมงปฏิบัติการบิน
 • แลกตารางบินของนักบินและลูกเรือ

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IATA Dangerous Goods Specialist Certificate prefer
 • Valid driver's license preferred
 • International Airline Industry

18-Aug-17

 

Applied
 • Logistics, Freight Forwarder, Shipping, Forwarding
 • Customs Brokerage, Custom Clearance, Export, cargo
 • Sea Freight, Air Freight, Air, Operation, import

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Able to work with overnight shift
 • Monitor and supervise cargo & package build up
 • Co-ordinate with ground handler, catering , flight

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.