ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน
  BTI Executive Search (Thailand) Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  BTI Executive Search (Thailand) Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Senior Customs & International Trade Consultant/Manager

  BTI Executive Search (Thailand) Co., Ltd.
  กรุงเทพมหานคร
  • Developing and executing strategies
  • Utilizing free-trade agreements, special programs
  • Proactively managing the risks of global trade
  Michael Page's Bænnexr̒ k̄hxng
  Michael Page's โลโก้ของ
  กรุงเทพมหานคร
  • Multicultural, dynamic working environment
  • Critical regional role
  • Global brand
  MM Logistics Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  MM Logistics Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Sales / Business Development

  MM Logistics Co., Ltd.
  ปทุมวัน
  • Minimum 3 Years of Sales/Business Development
  • Strong leadership and analytical skills
  • Ability to mult-task and work under pressure
  en world Thailand's Bænnexr̒ k̄hxng
  en world Thailand's โลโก้ของ
  กรุงเทพมหานคร
  • Regional Role to cover 6 countries in SEA
  • Must be able to speak the local language/dialect
  • Implement security standards for online delivery
  Kelly Services's Bænnexr̒ k̄hxng
  Kelly Services's โลโก้ของ
  กรุงเทพมหานครเงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
  • 2+ years of sales & business development fields
  • Experiences as sales in car dealers & showrooms
  • Ability to drive with license
  Timesconsult Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Timesconsult Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  กรุงเทพมหานคร
  • Advise & supervise of customs technical, free zone
  • Streamline the customs process & desk procedures
  • Customs valuation, Tariff classify, Rule of Origin
  MM Logistics Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  MM Logistics Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Operation Manager

  MM Logistics Co., Ltd.
  ปทุมวัน
  • Male , Age above 30 years old.
  • Strong leadership and analytical skills
  • Result-Oriented with proactive approach