• ติดตามการตรวจสอบภายในด้านคุณภาพสินค้า
  • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

18-Aug-17

 

Applied
  • บันทึกข้อมูลการรับเข้า - การเบิกจ่ายสินค้าประจำวัน
  • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5
  • อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
  • accounting transaction
  • Reconcile petty cash fund for reimbursement
  • Review/ prepare monthly Input Tax reports

17-Aug-17

THB20k - 35k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.