• ควบคุมมาตรฐานงานบริการลูกค้าหน้าร้าน
  • ควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในสาขา
  • สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่

18-Aug-17

 

Applied
  • เพศหญิง
  • อายุ 26 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี /การเงิน

18-Aug-17

 

Applied
  • หญิง อายุ 25 ถึง 28 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.