• สามารถทำงานภายใต้แรงกกดดันได้ดี
  • เดินทางได้
  • งานขอนแก่น

08-Nov-19

 

Applied
  • งานด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 6 ปี
  • มีความรู้ระบบงาน SAP
  • บัญชี

29-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?