• การศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 4 ปีด้าน Internal Audit
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Word, Excel

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong Cost Accounting and/or Risk Management
 • Excellent in logical & systematical thinking
 • Team player and excellent coordination skills

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Accountancy,Finance,Audit,CPA
 • 1-3 years Management experience
 • Proficiency in English communication

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5-7 years of IT Audit/Internal Audit experience
 • IT Controls, IT Process, IT Risk, IT Compliance
 • CISA is needed, or CIA, CISM, CISSP, CRISC

8 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Experience in leading internal audit function
 • Risk management and internal controls
 • CIA or CRMA or CPA or CISA is a plus

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong in Taxation and accounting background
 • High service mind and communication skills
 • Good command of English both written and verbal

11 hours ago

 

Applied
 • Financial audit activities
 • IFRS9, IFRS16
 • review and analyze financial statements

15 hours ago

 

Applied
 • 10 years experience in auditing,financial account
 • Oracle and SAP, ERP experience
 • Budgeting and cost controlling skills

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • Work experience in full loop of Accounting
 • Good command of English (business level)

15 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years working experience in AP
 • SAP Experience
 • Good Command of English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting
 • AP, AR, GL
 • At least 2 years of work experience in Accounting

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Audits & reviews of all distribution channel
 • 3 – 5 year experience in an audit/compliance
 • Experience in Insurance / Able to travel upcountry

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accountancy or related field
 • Work exp., more than 10 yrs. in accounting field
 • Hold a CPA license

15 hours ago

 

Applied
 • Multinational Company
 • Job in Thailand
 • Attractive Growth Prospects

15 hours ago

 

Applied
 • Finance and Accounting
 • Financial, Audit, and Tax
 • Manufacturing

15 hours ago

 

Applied
 • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการสถิติไม่ต่ำกว่า 5 เดือน
 • สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพ ชีวิต พนักงานและผู้อยู่ในอุปการะ

20 hours ago

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรี ด้าน Computer Science, Computer
 • ประสบการณ์ในงานที่ใกล้เคียงไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 600 ขึ้นไป

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • tax filing/transactions, e-Tax invoice, e-Receipt
 • Tax Review (CIT, VAT, WHT, SBT), transfer pricing
 • Nice working environment with 24/7 Food and drink

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 5 years' experience with service provider
 • Good command of English

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Experience in accounts 1 - 4 years
 • TOEIC > 650

03-Aug-20

 

Applied
 • Have experienced in real estate,Retail,Hotel
 • MJ ONE group by Major Development Public Company
 • Five days working

03-Aug-20

THB55k - 90k /month

Applied
 • Accounting Control
 • Accounting
 • Tax report

03-Aug-20

 

Applied
 • Strategic/financial planning and analysis
 • Budgeting and planning processes
 • Financial close, consolidation & Reporting

03-Aug-20

 

Applied
 • Business Tax
 • Accounting and auditing background
 • Good tax technical knowledge

03-Aug-20

 

Applied
 • ด้านการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
 • มีความรู้ด้านมาตราฐานรายงานทางการเงินฉบับ PAEs
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี

03-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting,
 • Experience in feasibility analysis
 • 3 years of experience in audit or internal audit.

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Master of accounting, auditing, finance, law
 • Fluent in English
 • Background include Audit, Internal control

03-Aug-20

 

Applied
 • Experienced in internal Audit in Real estate
 • Accounting Degree
 • 80-120K

03-Aug-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาด้านการเงิน บัญชี กฎหมายเศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบภายใน
 • มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี Compliance

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality Bachelor Degree in Accounting
 • 5 years working experience as an Accountant(AP,GL)
 • Excellent in MS Office; especially Ms Excel

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • MNC environment
 • High salary and benefits
 • Good Location

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • 4-5 years in Financial Analysis and Reporting
 • Exp. in auditing and process improvement is a plus
 • Knowledge of IFRS and TAS

03-Aug-20

 

Applied
 • financial reporting and an information requests
 • Update new OIC/Federal Accounting Profession (FAP)
 • IFRS reporting and information request

03-Aug-20

 

Applied
 • Good communicate in English
 • 7-10 years of working experience in Accounting
 • Hold CPD License

03-Aug-20

 

Applied
 • Team work
 • High salary and benefits
 • Conglomerate and MNC environment

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนดำเนินงานด้านบัญชี
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี 12 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ บริษัท(มหาชน)จำกัด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

03-Aug-20

 

Applied
 • CPA, Financial
 • Variety Business Unit , Accounting Management
 • System Development

03-Aug-20

 

Applied
 • 5 Years Experience In Accounting
 • Able To Use ERP System
 • CPA Licensed Is Preferred

03-Aug-20

THB70k - 90k /month

Applied
 • At least 15 years in Accounting job
 • Prefer background in Insurance or Audit firm
 • Acknowledge the new accounting standard

03-Aug-20

 

Applied
 • ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้จัดการตรวจสอบภายใน
 • Internal Auditor manager
 • ตรวจสอบและป้องกันการทุจริต ตรวจสอบภายใน

03-Aug-20

 

Applied
 • Internal Auditor in the Manufacturing company
 • Hands-on experience,Internal audit,Risk management
 • 5 working days, Benefits provided, Suksawas Road

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Accounting
 • Analysis
 • Audit

03-Aug-20

 

Applied
 • IT Internal Audit ในธุรกิจประกัน
 • ประสบการณ์การทำงานทางด้านตรวจสอบภายใน
 • การตรวจสอบระบบสารสนเทศ

03-Aug-20

 

Applied
 • Finance & Internet Banking for Payment
 • Forecast bank balance by weekly
 • Outward L/C BG

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • มองหาคนที่ชอบพัฒนาตัวเอง และมีทัศนคติ เชิงบวก
 • ตรวจสอบ และจัดทำรายงานสรุป นำเสนอผู้บริหารได้
 • Growth Mindset, Positive Attitude :Salary 30-45k

03-Aug-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • At least 3 years up experience in CFO position
 • Excellent analytical and presentation skills.
 • Strong financial and accounting background

03-Aug-20

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • need experience AP 1 year at least
 • Good salary and benefits
 • Work with international company

02-Aug-20

Salary negotiable

Applied