• เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรี
  • มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี มีความคล่องแคล่ว

18-Aug-17

 

Applied
  • Product Executive
  • Music Entertainment
  • YouTube Management

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.