• มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 2-3 ปี
  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)

10 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิปวช - ปริญญาตรี. สาขาสถาปัตยกรรมหรือโยธา
  • มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบงานก่อสร้าง 2-5 ปี

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา สาขา ก่อสร้าง
  • ประสบการณ์ด้านการเขียนแบบก่อสร้างอย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม AUTOCAD ได้ดี

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.