• มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องหรือประสานงาน
  • โปรแกรมนำเสนองานPower point ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะด้านการสื่อสารทั้งพูดอ่านเขียน อังกฤษได้

12 hours ago

THB20k - 45k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?