• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการออกแบบและตรวจสอบงานด้านวิศวกรรม

19-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?