• มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 2-3 ปี
  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
  • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)

17-Aug-17

THB20k - 25k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.