• เป็นงานโครงสร้างสาธารณูปโภคและงานอาคาร
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา / สถาปัตย์
  • มีประสบการณ์สายก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป

26-Sep-17

 

Applied
  • เพศชาย
  • อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

22-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.