• มีความรับผิดชอบกับงานได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา
  • มีความอดทนสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้

30-Mar-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?