ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's banner
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's logo
  ประจวบคีรีขันธ์THB 25K - 55K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • การพัฒนาความรู้ การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
  • ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
  • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการที่เหมาะสม