• ออกแบบโครงสร้างรองรับแผงโซล่าร์เซลล์
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  • มีประสบการณ์งานโซ่ล่าห์พิจารณาเป็นพิเศษ

21 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?