• สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD, SketchUP ได้
  • มีประสบการณ์ในงานเขียนแบบ อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือวุฒิปริญญาตรี

23-May-20

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?