• ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ : 2 ปี ด้าน Systems and Network

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in IT or system engineer
 • 2 years’ experience in developing program
 • Microsoft Visual, Java, C#, SQL, C++

15 hours ago

THB25k - 45k /month

Applied
 • Bachelor’s degree in IT or related fields
 • Experience as IT support ,minimum 3-4 years
 • Good command of English

15 hours ago

 

Applied
 • Min 3 years experience in development using C#.Net
 • Able to work at Bangpoo Industrial Estate
 • Thai Nationality Only

21-Aug-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ในการพัฒนา Web Application 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถพัฒนา Web Application เชื่อม Database ได้
 • ติดตั้ง Web Server + Database Server บนระบบ Linux

21-Aug-19

THB35k - 45k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสานสนเทศ
 • ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์, สถิติ, คณิตศาสตร์
 • ประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรม ERP

18-Aug-19

 

Applied
 • Experience as a team lead and business analysis
 • Experience in Web application design
 • Technical programming background in Oracle ERP

16-Aug-19

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์,สารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยว
 • มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Information Technology
 • Welcome New Graduates & Fresh Grads
 • Work exp in programming by using android

14-Aug-19

 

Applied