• มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

30-Jun-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • Experience in enterprise integration architecture
 • Understanding of enterprise integration patterns
 • Good English Communication Skills

29-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Working From Home 3 Days/Week
 • Competitive Salary
 • Willing to Work on Python (No Experience Needed)

29-Jun-20

 

Applied
 • Senior Java Developer
 • International Company
 • Agile Environment

29-Jun-20

THB90k - 160k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Warehouse fulfillment
 • Sales Executive
 • Logistic, Supply Chain

29-Jun-20

 

Applied
 • 2-5 Yrs Experience Web Application Development
 • Experience in PHP, CSS, JQuery
 • Degree in Related Field

29-Jun-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • ICT Supervisor/Assistant Manager
 • Have the knowledge of ICT, Windows, Etc
 • Degree in a Related Field

29-Jun-20

 

Applied
 • Male/ Female, Age between 25 -37 years old
 • PHP, Node Js, Laravel as main programming lanugage
 • 3+yrs as Software Development, Programmer

29-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Master's Degree or Bachelor’s Degree
 • 3-5 years of experience in Software development
 • Knowledge of SQL Command

29-Jun-20

 

Applied
 • Oracle Functional Specialist,PL/SQL,ERP,PR,PO,AR
 • international working environment
 • High Salary and attractive benefit

29-Jun-20

 

Applied
 • NetBackup Senior Tech Support Engineer
 • High Salary and good benefit
 • Knowledge of SAN storage technologies

29-Jun-20

 

Applied
 • Automated Tester, Java Developer, contract 6 month
 • Working location : BTS Chidlom, BTS Ari
 • Good benefit and have a career growth

29-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Permanent Role
 • Close to MRT/BTS Line
 • Excellent Career Path

29-Jun-20

 

Applied
 • Work on Global Insurance Applications
 • Good Experience in AngularJS
 • Open to Expats

29-Jun-20

THB90k - 160k /month

Applied
 • Implements full cycle SAP projects
 • Communicate and translate SAP FI/CO/PP/PM/QM//SD
 • Good knowledge of SAP technical architecture

29-Jun-20

THB45k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Implementing full cycle SAP BI projects/ roll-outs
 • SAP areas: BW/BO
 • Developing BI solutions

29-Jun-20

THB45k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • E-Commerce Developer
 • High Salary + Benefits
 • Large Media Firm

29-Jun-20

THB70k - 120k /month

Applied
 • Degree in Management Information System
 • At least 3 years in a SA position
 • RESTful API and design best

29-Jun-20

 

Applied
 • Work w/ Multinational Conglomerate
 • Min 5 Yrs Experience in Project <anagement
 • Minimum 3 Yrs Experience in SAP ECC/CRM

29-Jun-20

 

Applied
 • PHP Frontend Developer
 • LAMP stack, JavaScript and React, JS libraries,CSS
 • Thai national with excellent English

29-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

29-Jun-20

THB35k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

29-Jun-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • System Analyst/Programmer
 • เก็บ Requirement จาก User
 • ออกแบบและพัฒนาระบบ .NET, JAVA, Mobile App

29-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานการจัดทำแผนงานรวมในการพัฒนาระบบ
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบตาม Requirement
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

29-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Infrastructure; Devops; Cloud
 • IT Operation; IT Support
 • Microsoft 365; People Management

29-Jun-20

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Infrastructure; Devops; Cloud
 • IT Operation; IT Support
 • Microsoft 365; People Management

29-Jun-20

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • C#.Net,VB.Net,ASP.Net
 • developer,software developer,MVC
 • software engineer,โปรแกรมเมอร์

29-Jun-20

 

Applied
 • JAVA .NET DB2 WebSphere,J2EE
 • SDLC process/ CMMI
 • Strong Open platform Technology

29-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • 3-6 yeas in mobile programming languages
 • Understand Storyboard iOS,Android
 • Kotlin for Android, Swift, Objective-C, Kotlin

29-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Global Company
 • Competitive Salary
 • Good Environment to work with

29-Jun-20

Base salary + high commission

Applied
 • React, NodeJS, HTML, CSS and JavaScript.
 • using HTML5, CSS (Bootstrap or Materialize)
 • Responsible for front-end and back-end web

29-Jun-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • Experience with iOS or Android
 • Programing skill in latest iOS version,
 • Free lunch

29-Jun-20

 

Applied
 • At least 2 years experience in SAP SD
 • SAP Consultant (All Levels)
 • Flexible working hours

29-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • ASP.NET,C#.NET,C++.NET,VB.NET, OOP
 • MS SQL Server, Web Services, JavaScript, jQuery
 • Strong analytical and problem-solving skills

29-Jun-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

29-Jun-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

29-Jun-20

THB25k - 35k /month

Applied
 • Project Manager
 • Technology
 • Service Provider

29-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in IT or any filed
 • Strong Experience in iOS application development
 • Knowledge of XML, JSON, Framework,Core Data

29-Jun-20

 

Applied
 • 3+ years work experiences in Java
 • Experienced in Lead team and handle many project
 • Able to use English for basic communication.

29-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Work w/ a Local IT Solutions & Network Provider
 • 3 Years Experience as IT Business Analyst
 • Work w/ Clients in Financial & Government Sector

29-Jun-20

 

Applied
 • Senior Software Engineer
 • Java and AWS
 • Fintech Startup

29-Jun-20

THB90k - 160k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

29-Jun-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

29-Jun-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • Strong track record of implementing AWS services
 • Hands on experience building solutions with AWS
 • cloud-based networks and systems (Firewalls, VPCs)

29-Jun-20

 

Applied
 • ASP.NET, C#, HTML5, JavaScript, CSS, MVC framwork
 • React.js, K2 Platform
 • Mobile application development

29-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • C#.NET Programmer/Developer,Front end, UX/UI
 • High Salary and benefit with Contract Renewal
 • Central, BTS, MRT line, Good benefit

29-Jun-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in Computer science
 • Good command in English
 • 1-5 years’ experience in System support

29-Jun-20

 

Applied
 • PHP development, WordPress
 • Javascript, React, JS libraries and CSS
 • LAMP stack

29-Jun-20

 

Applied