• ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ออกแบบเว็บไซต์ และ Mobile Application
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง UX และ UI

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์เขียน Backend อย่างน้อย 1-3 ปี
 • Javascript, html, css, jQuery

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์การเขียน Android หรือ IOS
 • สามารถเขียน Native app ด้วย Java หรือ Kotlin ได้

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์การเขียน Frontend ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถตัดเว็บไซต์แบบ Responsive Design

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Good Basic English spoken required
 • You will be in contact with a worldwide clientele
 • Startup ambiance

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Basic English spoken required
 • You will be in contact with a worldwide clientele
 • Startup ambiance

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.